Dotazník pro zájemce o zprostředkování zaměstnání

 

Zařazení do databáze zájemců o nové zaměstnání je bezplatné. Prosíme o vyplnění vstupního formuláře a připojení podrobného profesního životopisu.

Veškeré údaje uvedené klientem v dotazníku jsou důvěrné a agentuře slouží pouze pro potřeby vyhledání odpovídající pracovní pozice pro klienta.

Poskytnutím údajů klient dává souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a souhlasí s použitím těchto údajů za účelem zprostředkování zaměstnání a s předložením údajů klientům personální agentury. Agentura garantuje diskrétní nakládání s profesními údaji klienta.

Klient se zavazuje, že údaje poskytnuté v životopise jsou pravdivé a přesné a že bude po dobu své evidence v databázi informovat personální agenturu o změnách údajů.

Vaše údaje

Personální údaje
Kontaktní adresa


Kontakt
   

Specifikace hledaného zaměstnání

Vaše požadavky:

Hledané pracovní pozice (vypište všechny možnosti):Místo pracoviště (popište rozsah dojíždění):Termín nástupu od data nabídky:Platová představa a jiné požadavky:Pokud souhlasíte, označte zaškrtávací pole

Tímto uděluji subjektu:
PhDr. Zdeňka Honzů (Personal Náchod), IČ: 88141748, Němcové 654, 547 01 Náchod, kancelář Tyršova 64, 547 01 Náchod, personální agentura (dále jen „správce“)
Souhlas se zařazením svých osobních údajů, včetně citlivých a zvláštních údajů z mého životopisu, do databáze správce a s jejich dalším zpracováním za účelem zprostředkování zaměstnání a souvisejících služeb, a to na dobu 3 let. Správce funguje jako personální a osobní údaje může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám a to i mimo země EU, kde osobní údaje podléhají jiné právní ochraně.
Beru na vědomí, že správce neposkytne mé výše uvedené a poskytnuté osobní údaje jiné personální agentuře, aniž by mě o tom neinformoval s dostatečným časovým předstihem.
Tento souhlas lze kdykoli odvolat písemnou formou, elektronicky na email zdena@personalnachod.cz, případně osobně po předchozí odmluvě na tel.: +420 606 606 623.
Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je dobrovolné, všem bodům jsem porozuměl(a).

Souhlasím: Dne:

Po odeslání budete moci v dalším kroku připojit přílohy, máte-li je připravené.

22. 10. 2021 Nejaktuálnější pracovní pozice

- projektový technolog - Náchod

- procesní inženýr - Police n.M.

- kvalitář/ka výroby - Police n.M.

- IT technik - Hronov

- nákupčí elektronických součástek - Hronov

- mistr skladu - Broumovsko

- tester SW/SW podpora - Hronov

- vedoucí obchodu - Náchodsko

-…

24. 5. 2018 GDPR

Od 25.5.2018 pracujeme v souladu s GDPR

24. 5. 2021 Proč využít služby psychologicko-profesního poradce?

Konzultace s odborníkem je osvědčeným postupem, jak zkrátit čas hledáním informací způsobem - pokus a omyl. Ti z vás, kteří službu psychologického poradce využili, přišli například s otázkami: Jak nalézt pracovní uspokojení? Co je potřeba pro to udělat? Co se vyplatí…

30. 6. 2021 Jak na řízení pracovního týmu ...

Mám vlastní tým, ale hrozně se „nadřu“

Zadání manažera pro personálního psychologa:

„Mám manažerské vzdělání tj. znalosti, jak pracovat se skupinou, prošel jsem praxí na podobných pozicích, přesto se mi nyní nedaří. Snažím se aplikovat to, co se…