Dotazník pro zájemce o zprostředkování zaměstnání

 

Zařazení do databáze zájemců o nové zaměstnání je bezplatné. Prosíme o vyplnění vstupního formuláře a připojení podrobného profesního životopisu.

Veškeré údaje uvedené klientem v dotazníku jsou důvěrné a agentuře slouží pouze pro potřeby vyhledání odpovídající pracovní pozice pro klienta.

Poskytnutím údajů klient dává souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a souhlasí s použitím těchto údajů za účelem zprostředkování zaměstnání a s předložením údajů klientům personální agentury. Agentura garantuje diskrétní nakládání s profesními údaji klienta.

Klient se zavazuje, že údaje poskytnuté v životopise jsou pravdivé a přesné a že bude po dobu své evidence v databázi informovat personální agenturu o změnách údajů.

Vaše údaje

Personální údaje
Kontaktní adresa


Kontakt
   

Specifikace hledaného zaměstnání

Vaše požadavky:

Hledané pracovní pozice (vypište všechny možnosti):Místo pracoviště (popište rozsah dojíždění):Termín nástupu od data nabídky:Platová představa a jiné požadavky:Pokud souhlasíte, označte zaškrtávací pole

Tímto uděluji subjektu:
PhDr. Zdeňka Honzů (Personal Náchod), IČ: 88141748, Němcové 654, 547 01 Náchod, kancelář Tyršova 64, 547 01 Náchod, personální agentura (dále jen „správce“)
Souhlas se zařazením svých osobních údajů, včetně citlivých a zvláštních údajů z mého životopisu, do databáze správce a s jejich dalším zpracováním za účelem zprostředkování zaměstnání a souvisejících služeb, a to na dobu 3 let. Správce funguje jako personální a osobní údaje může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám a to i mimo země EU, kde osobní údaje podléhají jiné právní ochraně.
Beru na vědomí, že správce neposkytne mé výše uvedené a poskytnuté osobní údaje jiné personální agentuře, aniž by mě o tom neinformoval s dostatečným časovým předstihem.
Tento souhlas lze kdykoli odvolat písemnou formou, elektronicky na email zdena@personalnachod.cz, případně osobně po předchozí odmluvě na tel.: +420 606 606 623.
Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je dobrovolné, všem bodům jsem porozuměl(a).

Souhlasím: Dne:

Po odeslání budete moci v dalším kroku připojit přílohy, máte-li je připravené.

6. 2. 2023 Nejaktuálnější pracovní pozice

- projektový technolog/technoložka - Náchod

- obchodník/obchodnice - Česká Skalice

- mistr/mistrová expedice - Náchodsko

- servisní technik zařízení - Jaroměř

- IT technik - Náchod

- prac. controllingu - Broumov

1. 2. 2023 Kam jít na školu?

V tomto čase je většina studentů postavena před problém, jakou školu si vybrat. Naše agentura nabízí pomoc pro ty, kteří si nejsou jistí svojí volbou a potřebují více informací. Prostřednictvím profesního poradenství se mladí lidé o sobě dozvědí, nejen jaké mají…

24. 5. 2018 GDPR

Od 25.5.2018 pracujeme v souladu s GDPR